top of page
Turquoise Sky
Gradient


4 enkla steg för att börja leverera stödtjänster med Terawatt 


*Minska återbetalningstiden för din solcellsanläggning till 3-4 år!
Vi hjälper dig med hela processen.


Vill du lära dig mer om stödtjänster? Läs våra vanliga frågor och svar här.

Stödtjänster

offert-lönsamhetskalkyl

Steg 1

Offert & lönsamhetskalkyl

Stödtjänster-godtjännande

Steg 2

Godkännande

Installation-uppstart

Steg 3

Installation & uppstart

Stödtjänster-generera-intäkter

Steg 4

Generera Intäkter

Informations-rutor-stödtjänster

Tillsammans utför vi en noggrann utvärdering för att fastställa om du uppfyller de krav som ställs för att kunna leverera stödtjänster. Därefter skickar vi en omfattande offert med lönsamhetskalkyl baserad på dina förutsättningar

Efter att ni har granskat och godkänt offerten, påbörjar vi projekteringsprocessen. Vi ansvarar även för inköp av allt nödvändigt material och tjänster.

När allt material är på plats, installerar våra tekniker komponenterna och konfigurerar systemet för intäktsgenerering.

Processen är nu avslutad, och det enda du behöver göra är att invänta dina månatliga intäkter!

Stödtjänster-godkännande
Installation-uppstart
Stödtjänster-offert-lönsamhetskalkyl
Generera-intäkter


*Återbetalningstiden är baserad på 30 paneler och ett batteri med 10,24kW i utteffekt. Denna beräkning bygger på marknadspriser som har gällt från 2020 fram till nu. Det är viktigt att komma ihåg att marknadspriser kan fluktuera, och denna kalkyl visar på den historiska avkastningen. Marknadspriserna kan variera både uppåt och nedåt.


Vanliga frågor och svar om stödtjänster
 

1. Vad är stödtjänster?
Stödtjänster är en samling viktiga åtgärder och lösningar inom elbranschen som syftar till att säkerställa en smidig och pålitlig drift av elsystemet. Dessa tjänster fokuserar på att balansera elutbudet och efterfrågan samt att hantera eventuella fluktuationer och utmaningar i elnätet.

 

2. Vilka resurser används inom stödtjänster?
En central aspekt av stödtjänster är användningen av flexibla energiresurser. Dessa kan inkludera batterier, elbilsladdning och värmepumpar. Dessa resurser kan lagra och leverera el vid behov och användas för att jämna ut belastningen på elnätet.

 

3. Hur hjälper stödtjänster till med att minska belastningstoppar och risk för elkriser?
Genom att lagra överskottsel från förnybara energikällor under perioder med låg efterfrågan och släppa ut den när efterfrågan är högre, hjälper stödtjänster till att minska belastningstoppar och minimera risken för elkriser.

 

4. Vad innebär smart styrning av energiresurser inom stödtjänster?
Smart styrning av energiresurser innebär att avancerade tekniker och algoritmer används för att optimera användningen av dessa resurser. Detta inkluderar att delta på energimarknader för att dra nytta av variationer i elpriser och generera ekonomiskt värde för resursägarna.

 

5. Varför är stödtjänster särskilt viktiga i övergången till förnybar energi?
Stödtjänster blir allt viktigare i takt med att användningen av förnybar energi accelererar. Sol- och vindkraft är beroende av väderförhållanden och kan vara intermittent. Genom att använda stödtjänster, inklusive lösningar som kombinerar sol- och vindkraft med batterilager och vätgas, kan man effektivt integrera dessa förnybara energikällor i elsystemet och säkerställa dess stabilitet och pålitlighet.

 

Stödtjänster är en nyckelkomponent för att främja hållbar och pålitlig elproduktion och distribution. Genom att använda flexibla resurser och avancerad styrning kan elnäten möta den ökande efterfrågan på ren energi samtidigt som de upprätthåller en stabil elförsörjning.

bottom of page